Om Nina Albrektsen og Mirja Bang

Nina Albrektsen:
Nina Albrektsen er uddannet Cand. Pharm. fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Hun har mere end 20 år erhvervserfaring fra medicinalindustrien, hvor hun har arbejdet med højt komplicerede processer og kompetenceudvikling af medarbejderne og ledere.

Hun er internationalt certificeret ICC Executive Coach, ICC Stress Coach og NLP Business Practitioner. Nina har en stor passion for at hjælpe mennesker til at øge deres bevidsthedsniveau, således de kan bruge deres fulde potentiale og dermed klare sig bedre professionelt og privat.

Nina har mere end et årtis coachingerfaring og har specialiseret sig i at øge sine klienters opmærksomhed på egne tanker, følelser og adfærd. Opmærksomhed og refleksion er det 21. århundredes mest vigtige egenskab og specielt blandt ledere og travle medarbejdere. Med hendes store erfaring indenfor dette område giver Nina hendes klienter konkrete værktøjer til at styrke deres reflektionsevne, således at de bedre kan håndtere forandringers kompleksitet på arbejdsmarkedet og handle effektivt på dem.

De sidste mange år har Nina studeret og praktiseret Iyengar® Yoga og er internationalt certificeret Iyengar® Yoga lærer. Opmærksomhed og fokus er to vigtige elementer i Iyengar® Yoga. Hun vejleder sine elever sikkert igennem yogastillingerne og åndedrætsøvelserne, hvilket øger elevernes bevidsthedsniveau, som er helt essentielt for at håndtere vores evne til at reflektere og fokusere. Åndedrætsøvelserne vil ikke kun øge refleksionsevnen, men også udvikle en effektiv og højt ydende hjerne, som du kan have stor gavn af på arbejde.
Se mere på: linkedin.com/in/nina-albrektsen


Mirja Bang:
Mirja Bang er forfatter, foredragsholder og strategisk sparringspartner for ekstremt travle ledere. Hun har arbejdet med vækstvirksomheder i mere end 20 år og har specialiseret sig i travlhed på arbejdspladsen.

Mirja er på en mission for at ændre den måde vi opfatter og bruger tiden på på arbejdsmarkedet. Gennem sit daglige arbejde, hvor hun underviser og vejleder om håndtering af travlhed i en hentisk og kompleks hverdag, har hun fundet ud af, at den hurtigste vej til at få mere tid er gennem vores hjerne. IKKE gennem et nyt time-managementsystem.

Siden 2008 har Mirja fulgt nøje med i hjerneforskningens nye opdagelser, og hun har inddraget den nye viden om hjernen i sit arbejde som leder i store og små vækstvirksomheder. I dag bruger hun denne viden til at udvikle metoder og modeller til at skabe mere tid og passe på sin hjerne i travlheden, og hun vejleder, underviser og skriver bøger om metoderne. Det er tydeligt, at når travle mennesker får mere tid, har det en direkte positiv effekt på de økonomiske resultater, arbejdsglæde, trivlsel, performance, stresshåndtering, søvn m.m.

Mirja har en E-MBA, MMT - Master in Management of Technology fra Danmarks Tekniske Universitet. Hun er interntionalt certificeret Neuroscience Coach fra Neuroscience Coaching Centre i London, ICC Executive Coach fra Lambent International, Stakeholder Centered Coach fra Marshall Goldsmith SCC Centre, ESaC Emotional Skills and Competences fra Paul Ekman Group m.m.

I forbindelse med oversættelsen af hendes første bog til engelsk, er hun blevet inviteret ind i Dr. Marshall Goldsmiths personlige netværk, som består af 350 ledere, thought leaders, top business thinkers og ledercoaches, der mødes jævnligt og drøfter ledelse på tværs af brancher og metoder. Der står 18.000 på venteliste for at komme med i dette eksklusive netværk, og man inviteres personligt med i netværket. Hjernefablen er oversat til The Brain Fable og udkommer i oktober 2022.
Se mere på: www.mirjabang.com/
Broadcast by